Datasäkerhet & personlig hemsida

Välkommen att besöka min sida om datasäkehet:
Robban datasäkerhet

Ännu mer välkommen till min personliga hemsida
Dissidenten

fredag 22 oktober 2010

Språkbruket avslöjar ändå de bakomliggande tankarna

Tydligen så har Moderaterna i Botkyrka uttryckt sig på ett sätt som liknar ett stycke i SD:s principprogram, detta när de svarade på ett departementsförslag om introduktion av invandrare. DN slår upp det stort och Katarina Berggren får tillfälla att förfasa sig i tidningen. Så här säger hon enligt DN.

Det jag läser i Moderaternas yttrande gör mig väldigt bekymrad. Det här mönstret finns i Europa, att konservativa partier valt att använda samma språkbruk som främlingsfientliga partier.

De tankar som uttrycks i texten kan snarast betraktas som konservativa. Skulle man översätta texten till vardagsspråk skulle förmodligen en förkrossande majoritet av svenska folket sympatisera med texten. Vi gör ett försök att omsätta den omtalade texten till vardagsspråk. Så här skulle det då låta.

Politiker skall inte försöka anpassa människan efter deras egna storvulna visioner, utan utgå från verkligheten. De samhälleliga institutionerna bör bygga på det som förenar människorna i vårt land och som alla kan vara överens om.

Detta är i princip klassiskt konservativa tankar som "verklighetens folk" sympatiserar med. Naturligtvis sympatiserar inte socialdemokratiska politiker med dessa tankar utan tycker säkert tvärt om, att man skall försöka göra om människan enligt socialdemokraternas orealistiska visioner. Det är väl just därför Socialdemokraterna hela tiden tappar väljare och möjligen borde just socialdemokraternas minskande väljarbas bekymra Berggren mer än denna affär.

Förövrigt är inte SD "främlingsfientligt", vi är bara fientliga mot Sveriges immigrationspolitik, vilket är vår förbannade demokratiska rätt. Vad blir nästa steg? Att man inte får ha åsikter om finanspolitiken eller skolpolitiken?

Jimmie Baker uttalar sig i DN, och det han säger verkar ärligt och uppriktigt, även om han inte säger hela sanningen. Jag skall försöka fylla i det han inte säger med understruken text. För att inga missförstånd skall ske så är alltså understruken text min egen, när jag fyller i det Baker inte säger till journalisten.

Det där var inte bra. Hade vi vetat att Sverigedemokraterna skrivit så där så hade vi uttryckt oss annorlunda, vi vill inte bli förknippade med dem.

För vem fan vill bli lika stigmatiserade och förföljda som dem? Vi vill absolut inte ha det politisk korrekta mediedrevet efter oss, vi är inga masochisister. Det vore ju ungefär som att ta en bli förknippad med en mobbad kille på skolgården, alla vet ju hur det brukar sluta, man blir mobbad själv. Dessutom har vi partiledningen i Stockholm att tänka på, Reinfeldt själv har ju signalerat vad som gäller med sitt "inte ta i med tång".

Baker har säkert rätt när han säger att de inte hade en aning om vad som stod i SD:s principprogram. Däremot avslöjar det ju med all logik i världen att de tänkt likadant som författarna till detta principprogram.

Länk DN

lördag 9 oktober 2010

På tal om människosyn

Jag läser att Anna Kindberg Batra får styra riksdagens finansutskott, redan innan var Batra gruppledare för de moderata riksdagsmännen. Jag har inga åsikter om detta och Batra är säkert mycket kompetent, annars skulle hon med all säkerhet inte få dessa mycket tunga poster.

Namnet Anna Kindberg Batra verkar dock bekant från en annan nyss läst artikel. Jag tittar tillbaka på de artiklar jag läst den senaste veckan, googlar och står i. Till slut hittar jag henne, i ett mindre smickrande sammanhang får man väl ändå säga. Anna Kindberg Batra var nämligen med i den exklusiva E-postlista som drevs av Alexander Bard och som på det mest grova och respektlösa sätt baktalade mer eller mindre kända personer. Så här beskriver Bard sin E-postlista.
Den gemensamma nämnaren för Elits medlemmar är deras fysiska och mentala perfektion, stora självförtroende och intresse för att föra elektroniska diskussioner med andra vackra och intressanta människor med stort och sunt självförtroende 

Det låter inte som ett nätverk för personer med mindervärdeskomplex direkt. Redan här kan man ana att deltagarnas människosyn ligger en bit under den som är allmänt rådande i ett parti som SD (jag har aldrig hört någon medlem som beskrivit sig själv i dessa ordalag, lyckligtvis). Men det blir värre, så här fortsätter Bard om medlemmarna i sitt nätverk.
Du får gärna prata skit om personer som inte är medlemmar på Elit. Hat är en fantastisk känsla. Du kan räkna med vårt fulla stöd, för den som står utanför Elit är ALLTID mindre värd och är en sämre människa än den som är med ... Världen är full av människor som aldrig kommer få en chans att vara med på Elit. Du har valt att urskilja dig från dessa människor genom att vara med på Elit & Du är jävligt speciell. Och bara Elit är ännu jävligare än du.Här avtecknar sig en människosyn som för en medlem i SD skulle innebära omedelbar uteslutning. Deltagarna i nätverket har i alla fall implicit godkänt att hat är en fantastisk känsla, bara en sådan sak. Alla människor utanför nätverket är lägre stående varelser än de som är med, vad skvallrar detta om för människosyn? Det är definitivt inte en människosyn som är godtagbar för medlemmar i SD, den saken är kristallklar.

I detta exklusiva nätverk var alltså ledaren för moderaternas riksdagsgrupp, Kindberg Batra, medlem i (Olle Wästberg FP likaså). Till saken hör att man själv var tvungen att bidra med vidrigheter för att inte bli utkastad. Det står i en artikel av Mustafa Can att Kjell Alinge och Natalia Kazmierska blev utrensade från listan då de inte bidrog till den allmänna mobbningen, det står dock inget om Kindberg Batra. Vi får draga våra egna slutsatser av detta, i vilket fall var Kindberg Batra med i nätverket och hon måste ha läst välkomstmeddelandet som alla nya medlemmar fick.

Det fattas bara att även Kindberg Batra också ställer sig upp och högtidligt deklarerar hur dålig människosyn SD har för att göra det samhälliga hyckleriet totalt. Hur pass bra eller dålig människosyn vi har visar vi i våra dagliga praktiska handlingar, inte genom vår partitillhörighet. Frågan är om det inte är ett bevis på tveksam människosyn att peka ut andra människors människosyn enbart genom partitillhörighet.

Länk DN Kindberg Batra

Länk DN Elit

söndag 3 oktober 2010

Fackeltåg ett uttryck för vanmakt

En 27-årig kvinna mördades för drygt en vecka sedan i stadsdelen Länsmansgården till synes helt utan anledning eller påtagliga orsaker. Mordet har väckt stor massmedial uppmärksamhet och författaren Marcus Birro har nyligen beskrivit sitt älskade Göteborg som en "skitig brottsplats". Även allmänheten i närområdet har reagerat starkt över det ökande våldet i allmänhet och mordet på en ung kvinna i synnerhet. Ett relativt stort fackeltåg har mer eller mindre spontant anordnats i Göteborg där åtminstone tusen personer deltog.

Både DN och SvD skriver artiklar om fackeltåget som i sammanhanget kan anses som spektakulärt. Så här står det i DN.

Mordet har skapat upprörda känslor hos boende i Länsmansgården. På lördagskvällen arrangerades ett fackeltåg mot våldet i stadsdelen. Drygt tusen personer deltog i tåget. 

Så här står det i SvD om fackeltåget.

Mordet – för vilket en 22-årig man häktades idag – har rört upp känslorna i stadsdelen. Mellan 1 500 och 2 000 personer samlades idag i ett fackeltåg för att manifestera mot våldet. Med musik och tal ville deltagarna protestera mot den senaste tidens händelser.

Det är sannolikt en psykologisk säkerhetsventil för människor att kunna demonstrera mot våldet, men det har med stor säkerhet en mycket begränsad effekt på våldet i vårt samhälle. Framtida gärningsmän bryr sig föga om demonstrationer som hållits eller kommer att hållas. Den effekt dessa demonstrationer kan ha är de signaler som de skickar till ansvariga politiker. Det är högst osäkert om politikerna hör eller förstår signalernas innebörd. Kan de så deltar politiker gärna själva i demonstrationer av detta slag för att plocka politiska poäng, utan att förstå att det i grunden är kritik mot just ansvariga politiker.

Människor känner vanmakt för det grova och meningslösa våldet, de kan inte annat än att demonstrera med brinnande facklor. Men det som skulle behövas är tunga politiska beslut. Vi skulle se över våra gränser, vilka som kommer in och ut genom våra nationsgränser. Vi skulle behöva se över utlänningslagen. Vi skulle behöva se över straffpraxis vid meningslöst grovt våld, speciellt oprovocerat våld där gärningsmännen bara tar ut sin frustration på vem som helst. Straffen för mord är rätt stränga redan i dag, så där finns det väl inte så mycket att göra, men utvisningslagarna skulle behöva ses över.

Framför allt så skulle vi behöva slänga värderelativismen på historiens sophög och återigen diskutera vad som är rätt och fel, hur man beter sig och hur man behandlar sina medmänniskor. Att vara human kan inte vara lika med slapphet i gränssättning mot vare sig barn eller vuxna.

Länk DN

Länk SvD